21 sierpnia 2013 r. 88 Łódzka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Powrót
88 Piesza Pielgrzymka 88 Piesza Pielgrzymka 88 Piesza Pielgrzymka 88 Piesza Pielgrzymka
88 Piesza Pielgrzymka 88 Piesza Pielgrzymka 88 Piesza Pielgrzymka 88 Piesza Pielgrzymka

„Wierzyć znaczy nie tylko wznosić oczy do Boga i uwielbiać Go;
trzeba jeszcze umieć patrzeć na ziemię ludzkimi oczami Chrystusa.”
- Michel Quoist

21 sierpnia po raz kolejny w 9-ciu grupach wyruszyła Piesza Pielgrzymka Łódzka na Jasną Górę.
88 Pielgrzymka odbyła się pod hasłem: „Wiara naszą siłą”, które związane jest z obecnie obchodzonym Rokiem Wiary w Kościele katolickim.
Cztery dni pielgrzymowania wypełnione były modlitwą, śpiewem, a także świadectwami osób konsekrowanych, jak i świeckich.
Po dotarciu do Częstochowy abp. Marek Jędraszewski powitał wszystkich Pątników, którzy z wielką radością dotarli na Jasną Górę.