Księga 1 Kroniki

Dekretem z dnia pierwszego września A. D. 1988, Ordynariusz Łódzki ks. bp Władysław Ziółek, w drugim roku swojego pasterzowania i w dziesiątym roku obecności na Stolicy Piotrowej Jana Pawła II, erygował naszą Wspólnotę Parafialną, powołując jednocześnie na jej proboszcza dotychczasowego wikariusza parafii M. B. Jasnogórskiej, ks. Władysława Łojana, w osiemnastym roku jego kapłaństwa.

Księga 2 Kroniki

KRONIKA z założenia nie jest chronologicznym zapisem codziennego życia parafii. Skupia się na najważniejszych jej wydarzeniach. Pokazuje rodzenie się do życia nowopowołanej parafii, pracę duszpasterską księdza proboszcza i księży wikariuszy, posłanych przez Pasterza Kościoła Łódzkiego do tej cząstki Chrystusowego Kościoła. Budowę domu modlitwy, a potem Świątyni od fundamentów, aż po wieżę. Pierwsze nabożeństwa.

Księga 3 Kroniki

Wprowadzanie elementów sakralnych i wyposażenia. Poświęcenie i konsekrację Świątyni. Pamięta o jubileuszach kapłanów, świętach roku liturgicznego, uroczystościach odpustowych. Wychodzi poza granice parafii, uczestnicząc w ważnych wydarzeniach archidiecezjalnych. Nie zapomina o jubileuszach Pasterzy Łódzkiego Kościoła. Notuje niektóre pielgrzymki parafialne w Polsce i za granicą. Pamięta o rocznicach związanych ze Sługą Bożym Janem Pawłem II.